Pomagamy dzieciom odzyskać radość życia

Fundacja ZOBACZ MNIE pomaga dzieciom i dorosłym, których dotychczas nie dostrzegł nikt inny. Wspieramy ich w walce z przeciwnościami losu. Pomagamy chorym, wspieramy niepełnosprawnych i rozwijamy talenty. Z myślą o naszych podopiecznych organizujemy zbiórki, wolontariat i wydarzenia charytatywne oraz tworzymy projekty rozwojowe.

Pomagamy chorym

Ratujemy życie i zdrowie, nawet w sytuacjach, które wydają się beznadziejne.
 • pomagamy w znalezieniu środków na nierefundowane leczenie, np. eksperymentalne leki, operacje, terapie dzieci z chorobami rzadkimi, przeszczepy komórek macierzystych
 • szukamy sposobów leczenia dzieci w klinikach w Polsce i za granicą, gdy u nas nie mają szans na wyleczenie
 • działamy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – organizujemy badania przesiewowe, akcje ekologiczne, które mają zwrócić uwagę na znaczenie codziennych działań w obszarze ekologii, które wpływają na nasze zdrowie
 • prowadzimy terapię artystyczną dla naszych podopiecznych, organizujemy festiwale, festyny, konkursy i warsztaty

Wspieramy niepełnosprawnych

Pomagamy dzieciom i dorosłym zmagającym się z niepełnosprawnością odzyskać wiarę w siebie i radość życia.

Z myślą o niepełnosprawnych prowadzimy szereg unikatowych projektów:

 • Realizujemy ogromny projekt budowy ogrodu sensorycznego dla dzieci niewidomych
 • Organizujemy warsztaty bębniarskie dla dzieci niesłyszących
 • Prowadzimy warsztaty plastyczne
 • Przygotowujemy zajęcia z arteterapii
 • Działamy na rzecz integracji, poszerzamy horyzonty i oswajamy z niepełnosprawności

Zapewniamy coś więcej niż tylko finansowe wsparcie. Wartością nadrzędną jest czas poświęcony dzieciom i dorosłym oraz zaangażowanie wielu osób i instytucji w to, by chorzy mieli szansę na normalne życie i zabawę.

Rozwijamy talenty

Wspieramy dzieci, które mają wyjątkowe talenty w różnych dziedzinach, w ten sposób ułatwiamy im start w lepszą przyszłość.

Działamy kompleksowo. Chcemy tworzyć warunki do osiągania sukcesów i wzmacniać poczucie własnej wartości poprzez:

 • rozwijanie zainteresowań, indywidualnych predyspozycji, zdolności dzieci
 • motywowanie dzieci do samodoskonalenia, pokonywania własnych ograniczeń
 • przygotowanie zdolnych dzieci do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych
 • organizację imprez promujących młodych sportowców oraz uzdolnione dzieci i młodzież