„KLUB 21” – za nami niesamowity cykl spotkań dla dzieci z niepełnosprawnościami  

 „KLUB 21” – za nami niesamowity cykl spotkań dla dzieci z niepełnosprawnościami  

 

Gitarowy Rekord Świata 2022

Dzięki współpracy z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu zorganizowaliśmy cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym z zespołem Downa i Aspergera. Nasi podopieczni mogli uczestniczyć m.in. w muzykoterapii, zajęciach z ruchu scenicznego, rzeźby, malowania czy śpiewu. Dzięki pomocy profesjonalnych animatorów udało nam się połączyć kreatywną i rozwojową rozrywkę z treningiem umiejętności społecznych. Wszystko pod wspólnym szyldem całego przedsięwzięcia – KLUB 21.

Klub 21 od początku miał być miejscem, w którym młodzi ludzie z różnego rodzaju deficytami intelektualnymi czy ruchowymi czują się bezpiecznie i dobrze. Dlatego zajęcia planowaliśmy tak, by nasi podopieczni mogli w ich trakcie odkrywać swoje możliwości, talenty, ale także by mogli po prostu poznawać świat i nawiązywać relacje społeczne. Do aktywności w ramach KLUBU 21 zaprosiliśmy dzieci i młodzież w wieku szkolny (szkoła podstawowa i średnia).

Udało nam się stworzyć przestrzeń, w której nasi podopieczni poczuli się dobrze i komfortowo, co widać było w trakcie zajęć. Początkowo nieśmiali, z każdym spotkaniem otwierali się coraz bardziej, a my dbaliśmy o to, żeby oferta była różnorodna i żeby każdy znalazł w niej coś odzwierciedlającego jego pasje. Dlatego były zajęcia plastyczne, muzyczne, relaksacyjne, ruchowe i wiele innych. Dodatkowo zapraszaliśmy wolontariuszy, aby spotkania miały walor integracyjny i edukacyjny. Tym sposobem chcemy długofalowo działać na rzecz dzieci z różnego rodzaju deficytami, zmieniając ich społeczne postrzeganie.

W KLUBIE 21 prowadziliśmy też działania na rzecz akceptacji i włączania społecznego osób niepełnosprawnych w życie codzienne, szkolne i zawodowe. Prowadziliśmy warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i średnich o niepełnosprawności i współdziałaniu z nimi.

Zwieńczeniem cyklu wspólnej pracy twórczej było specjalne spotkanie z poczęstunkiem, połączone z prezentacją najciekawszych prac powstałych w KLUBIE 21. Oprócz obrazków czy obrazów, wspólnie podziwialiśmy prace przestrzenne, a nawet… lasy w słoikach.

Bardzo cieszymy się, że dzięki współpracy z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu mogliśmy stworzyć naszym podopiecznym tak potrzebne im miejsce i przestrzeń pracy twórczej.

farp logo 1