Dla swoich podopiecznych szukamy ratunku na całym świecie
Przez ostatnie 3 lata 200 naszych dzieci zostało skonsultowanych z blisko 200 specjalistami z całego świata – przede wszystkim z USA, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii, ale także z Nowej Zelandii i Kanady.

Konsultacje zagraniczne są szansą na uratowanie wielu dzieci zmagających się z rakiem. Każde życie, każda historia chorego dziecka jest wyjątkowa. Jest wyzwaniem. A obok wyzwań nigdy nie przechodzimy obojętnie. Wkładamy całe serca w to, żeby z najtrudniejszych sytuacji znaleźć wyjście.

Żeby dać nadzieję. Żeby walczyć do końca.

Gdy rodzice naszych podopiecznych słyszą, że w Polsce możliwości leczenia się skończyły, robimy wszystko, żeby znaleźć nadzieję za granicą. Prowadzimy konsultacje zagraniczne dla chorych dzieci.

Konsultacje zagraniczne w Fundacji ZOBACZ MNIE

– Docieramy do najlepszych specjalistów na całym świecie, którzy są gotowi prowadzić dalszą terapię

– Szukamy badań naukowych, które wskażą odpowiednią, choć często w Polsce jeszcze niedostępną ścieżkę postępowania

– Znajdujemy koordynatorów tzw. triali klinicznych i weryfikujemy, czy nasz podopieczny mógłby zostać włączony w eksperymentalną terapię, która często jest ostatnią deską ratunku

– Przygotowujemy dokumentację pacjenta we współpracy z tłumaczem medycznym

– Pomagamy zorganizować konsultacje międzynarodowe i uzyskać rodzicom tzw. „second opinion”– drugą opinię, która pozwala zweryfikować sposób leczenia w Polsce.

– Zabiegamy również o to, żeby dzieci były odpowiednio zdiagnozowane. Dlatego nawiązaliśmy kontakt z klinikami w Bonn i Heidelbergu, które mają najlepsze w Europie zakłady patomorfologii. Weryfikują wyniki histopatologii i prowadzą badania molekularne guzów nowotworowych, dzięki którym można znaleźć terapie celowane i odpowiednio dobrać prowadzoną terapię. W imieniu rodziców chorego dziecka, którzy chcą zweryfikować diagnozę, nawiązujemy kontakt z wybraną kliniką, pomagamy wypełnić niezbędne dokumenty, przetłumaczyć je na język angielski i przesłać do danego ośrodka.

Opinie pomocne w walce o życie wydali cenieni lekarze różnych specjalizacji: onkologii, neurochirurgii, chirurgii, transplantologii, patomorfologii, kardiologii, okulistyki i genetyki.
Wyjazd na zagraniczne terapie
Wyjazd na zagraniczne terapie

Wyjazd na zagraniczne leczenie jest czasem jedyną formą ratunku dla chorego dziecka.

Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa, którą zapewnia Fundacja ZOBACZ MNIE podczas leczenia dzieci chorych na raka, daje szansę na zdrowie i życie.