KONSULTACJE ZAGRANICZNE

Konsultacje zagraniczne są szansą na uratowanie wielu dzieci zmagających się z rakiem. Każde życie, każda historia chorego dziecka jest wyjątkowa. Jest wyzwaniem. A obok wyzwań nigdy nie przechodzimy obojętnie. Wkładamy całe serca w to, żeby z najtrudniejszych sytuacji znaleźć wyjście.
Żeby dać nadzieję. Żeby walczyć do końca.

Gdy rodzice naszych podopiecznych słyszą, że w Polsce możliwości leczenia się skończyły, robimy wszystko, żeby znaleźć nadzieję za granicą. Prowadzimy konsultacje zagraniczne dla chorych dzieci.

konsultacje międzynarodowe
  • Docieramy do najlepszych specjalistów na całym świecie, którzy są gotowi prowadzić dalszą terapię
  • Szukamy badań naukowych, które wskażą odpowiednią, choć często w Polsce jeszcze niedostępną ścieżkę postępowania
  • Znajdujemy koordynatorów tzw. triali klinicznych i weryfikujemy, czy nasz podopieczny mógłby zostać włączony w eksperymentalną terapię, która często jest ostatnią deską ratunku
  • Pomagamy zorganizować konsultacje międzynarodowe i uzyskać rodzicom tzw. „second opinion”- drugą opinię, która pozwala zweryfikować sposób leczenia w Polsce.
  • Zabiegamy również o to, żeby dzieci były odpowiednio zdiagnozowane. Dlatego nawiązaliśmy kontakt z klinikami w Bonn i Heidelbergu, które mają najlepsze w Europie zakłady patomorfologii. Weryfikują wyniki histopatologii i prowadzą badania molekularne guzów nowotworowych, dzięki którym można znaleźć terapie celowane i odpowiednio dobrać prowadzoną terapię. W imieniu rodziców chorego dziecka, którzy chcą zweryfikować diagnozę, nawiązujemy kontakt z wybraną kliniką, pomagamy wypełnić niezbędne dokumenty, przetłumaczyć je na język angielski i przesłać do danego ośrodka.

Przez ostatnie 1,5 roku 50 naszych podopiecznych zostało skonsultowanych z blisko 200 specjalistami z całego świata – przede wszystkim z USA, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii, ale także z Nowej Zelandii i Kanady.

Opinie pomocne w walce o życie wydali cenieni lekarze różnych specjalizacji: onkologii, neurochirurgii, chirurgii, transplantologii, patomorfologii, kardiologii, okulistyki i genetyki.