BOISKO MARZEŃ

Dołącz do projektu budowy boiska dla głuchych dzieci z wrocławskiego ośrodka. Dzieci od 6 lat nie mają wstępu na zniszczone boisko należące do placówki szkolnej.

stwórz z fundacją boisko dla dzieci

Więcej informacji już wkrótce.