Zbiórka publiczna na rzecz podopiecznego Fundacji

Zorganizuj z Fundacją ZOBACZ MNIE zbiórkę publiczną i zbierz pieniądze dla chorych dzieci

Zbiórki pieniędzy do puszek to doskonały sposób, by zachęcić bliskich, znajomych i społeczność lokalną do pomocy naszym podopiecznym. Takie darowizny można zbierać podczas różnych akcji charytatywnych, festynów, koncertów i innych imprez

Jak zorganizować zbiórkę publiczną dla podopiecznego

Fundacja ZOBACZ MNIE uzyskała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stałą zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych o numerze 2019/4006/OR.  W ramach tego pozwolenia każdy, kto chce pomóc w zbieraniu pieniędzy na rzecz naszych podopiecznych, może przeprowadzić zbiórkę do puszek przekazanych przez Fundację ZOBACZ MNIE.

 Zbiórka publiczna – od czego zacząć, gdy chcemy zorganizować akcję na rzecz konkretnego dziecka?

Przede wszystkim rodzice potrzebującego dziecka muszą podpisać z Fundacją ZOBACZ MNIE porozumienie określające zasady zbiórki publicznej. Następnie powinni poprawnie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia, w którym zawieramy podstawowe informacje o zbiórce określające np. miejsce oraz cel zbierania datków, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenia akcji. Ważnym aspektem jest sytuacja, że jeśli zbiórka publiczna będzie się odbywać w konkretnym miejscu – na przykład w szkole, w sklepie, galerii handlowej  przez umieszczenie w niej puszki stacjonarnej, wtedy do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela obiektu albo osoby nim zarządzającej. Fundacja ZOBACZ MNIE posiada permanentną zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych związanych z działalnością fundacji o numerze 2019/4006/OR.

Dokumenty do pobrania:

– porozumienie określające zasady zbiórki publicznej (pobierz)

– wniosek o wydanie zezwolenia na organizację zbiórki (pobierz)

– zgoda właściciela obiektu (pobierz)

Jak wygląda wydanie puszek kwestarskich, legitymacji, aby zbiórka publiczna mogła się odbyć?

Wszystkie poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Fundacji ZOBACZ MNIE: ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, 50 – 069 Wrocław lub wysłać na adres e-mail: fundacja@zobaczmnie.org. Po podpisaniu dokumentów Fundacja przygotowuje zaplombowane puszki kwestarskie lub stacjonarne w zależności od charakteru zbiórki. Osoba odbierająca puszki podpisuje protokół przekazania puszek i jest odpowiedzialna za zwrócenie ich w nienaruszonym stanie.

Gdy zbiórka publiczna będzie mieć charakter kwestarski, czyli będzie prowadzona przez wolontariuszy, każda osoba zbierająca pieniądze do puszki musi mieć wydany identyfikator, który przygotowuje Fundacja. Aby wyrobić takie materiały, należy przesłać wcześniej listę osób biorących udział w zbiórce, kserokopie ich dowodów osobistych lub legitymacji szkolnych wraz ze zdjęciem na adres e-mail: fundacja@zobaczmnie.org.

Co z wpłatą zebranych darowizn?

Po zakończeniu zbiórki publicznej organizator zobowiązany jest do rozliczenia i oddania pobranych puszek kwestarskich do siedziby Fundacji. Otwarcie zaplombowanych puszek i skarbon wraz z przeliczeniem zebranych datków odbywa się w biurze Fundacji w obecności pracowników Fundacji. Dlatego należy wcześniej poinformować biuro fundacji o swoim przyjeździe i chęci rozliczenia zbiórki. Zebrane środki są wspólnie liczone, a następnie wpłacone przez Fundację na specjalny rachunek bankowy przeznaczony na zbiórki publiczne z tyłem wpłaty na konkretne dziecko