Zbiórka publiczna na rzecz podopiecznego Fundacji

Od czego zacząć, gdy chcemy zorganizować zbiórkę na rzecz
konkretnego dziecka?

 

 

Przede wszystkim rodzice potrzebującego dziecka muszą podpisać z Fundacją ZOBACZ MNIE porozumienie określające zasady zbiórki publicznej. Następnie powinni poprawnie wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia, w którym zawieramy podstawowe informacje o zbiórce określające np. miejsce oraz cel zbierania datków, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenia akcji. Ważnym aspektem jest sytuacja, że jeśli zbiórka publiczna będzie się odbywać w konkretnym miejscu – na przykład w szkole, w sklepie, galerii handlowej  przez umieszczenie w niej puszki stacjonarnej, wtedy do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela obiektu albo osoby nim zarządzającej. Fundacja ZOBACZ MNIE posiada permanentną zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych związanych z działalnością fundacji o numerze 2019/4006/OR.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

– porozumienie określające zasady zbiórki publicznej (pobierz)

 

 

 

– wniosek o wydanie zezwolenia na organizację zbiórki (pobierz)

 

 

 

– zgoda właściciela obiektu (pobierz)

 

 

 

Jak wygląda wydanie puszek kwestarskich, legitymacji, aby zbiórka publiczna mogła się odbyć?

 

 

Przede wszystkim poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Fundacji ZOBACZ MNIE: ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, 50 – 069 Wrocław lub wysłać na adres e-mail: fundacja@zobaczmnie.org. Po podpisaniu dokumentów Fundacja przygotowuje zaplombowane puszki kwestarskie lub stacjonarne w zależności od charakteru zbiórki. Osoba odbierająca puszki podpisuje protokół przekazania puszek i jest odpowiedzialna za zwrócenie ich w nienaruszonym stanie.

 

 

 

Gdy zbiórka publiczna będzie mieć charakter kwestarski, czyli będzie prowadzona przez wolontariuszy, każda osoba zbierająca pieniądze do puszki musi mieć wydany identyfikator, który przygotowuje Fundacja. Aby wyrobić takie materiały, należy przesłać wcześniej listę osób biorących udział w zbiórce, kserokopie ich dowodów osobistych lub legitymacji szkolnych wraz ze zdjęciem na adres e-mail: fundacja@zobaczmnie.org.

 

 

 

Co z wpłatą zebranych darowizn?

 

 

Po zakończeniu zbiórki publicznej organizator zobowiązany
jest do rozliczenia i oddania pobranych puszek kwestarskich do siedziby
Fundacji. Otwarcie zaplombowanych puszek i skarbon wraz z przeliczeniem
zebranych datków odbywa się w biurze Fundacji w obecności pracowników Fundacji.
Dlatego należy wcześniej poinformować biuro fundacji o swoim przyjeździe i
chęci rozliczenia zbiórki. Zebrane środki są wspólnie liczone, a następnie
wpłacone przez Fundację na specjalny rachunek bankowy przeznaczony na zbiórki
publiczne z tyłem wpłaty na konkretne dziecko.