OPP i Fundacje dla dzieci w Polsce

Chcemy trwale i konsekwentnie wpływać na świat naszych dzieci w kilku obszarach: ZDROWIE, ROZWÓJ, WYRÓWNYWANIE SZANS.
A jak działają inne fundacje OPP dla dzieci w naszym kraju? W Polsce jest 135 tysięcy organizacji pozarządowych (choć tylko 8600 zbiera 1% podatku). Ponad 1/3 zajmuje się tematami związanymi ze sportem, turystyką i rekreacją. Tymczasem, w wyobrażeniach Polaków organizacja pozarządowa to przede wszystkim organizacja opiekująca się chorymi dziećmi.

Polacy chcą pomagać dzieciom

Dla Polaków OPP to przede wszystkim instytucje pomocowe i charytatywne. Zapytani o działania, które najbardziej kojarzą się z sektorem pozarządowym Polacy wymieniają bez wątpienia pomaganie potrzebującym (79%) oraz prowadzenie zbiórek publicznych (77%). Badania pokazują, że Polacy bezsprzecznie wspierają działania charytatywne. Przede wszystkim wspierają WOŚP (37%) oraz organizacje OPP zajmujące się pomocą charytatywną dla potrzebujących dzieci, osób najuboższych, bezdomnych czy chorych (18%). Najszczodrzej wspierane są właśnie dzieci, które łatwiej poruszają serca i zbiórki pieniędzy na ich rzecz są najbardziej spektakularne. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się organizacje zajmujące się ekologią i ochroną środowiska oraz opieką nad zwierzętami (pomocy im udziela 5% Polaków). Fundacje zajmujące się dziećmi możemy zasadniczo podzielić na te zajmujące się kwestiami zdrowotnymi (choroby nowotworowe, wady serca, choroby genetyczne) i te, które koncentrują się na kwestiach opieki społecznej, socjalnej, edukacji – jednym zdaniem szeroko pojętym wyrównywaniu szans.

Fundacje ratują zdrowie i życie

OPP zajmujące się kwestiami ochrony zdrowia są w Polsce najstarszymi ze wszystkich – ponad połowa fundacji (52%) działających w tym obszarze jest aktywna od 11 lub więcej lat.

Są to tradycyjne fundacje, które mają wspólne mianowniki

– opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi – tylko jeden zasadniczy obszar działania
– finansowanie działania przez zbiórkę środków na konta indywidualne
– główne źródło dochodu to 1% podatku
– nie poszukują nowatorskich sposobów finansowania
– długo funkcjonują na rynku (10-20 lat)

Podsumowując do największych takich OPP należą „Zdążyć z pomocą”, „Kawałek Nieba”, Avalon, Słoneczko, Serce Dziecka, Fundacja Pomagaj, Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia.

Równe szanse dzięki fundacjom i OPP dla dzieci

Fundacje wyrównujące szanse działają przede wszystkim na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Niewiele jest takich dużych i prężnie działających fundacji o zasięgu ogólnopolskim. Do największych należą: SOS Wioski Dziecięce, Fundacja „Dajemy dzieciom siłę”, czy Fundacja Humanites. Fundacje te pomagają dzieciom i rodzinom w wielu wymiarach: społecznym, edukacyjnym i pracowniczym. Podkreślają, że wspierając rozwój jednostki, wspierają rozwój społeczeństwa. Zależy im bez wątpienia na kreowaniu nowych możliwości rozwoju najmłodszych. Niewątpliwie kształcą, inspirują, rozwijają talenty i pasje. Istotnie bliskie są im działania z zakresu upowszechniania kultury.Większość fundacji z tej kategorii prowadzi głównie działania o zasięgu lokalnym. Działają w terenie i u podstaw. W związku z tym często prowadzą świetlice środowiskowe i działają na rzecz szkół z określonych miast albo województw.

OPP jak „złota rączka”, czyli Fundacja ZOBACZ MNIE

W krajach o ugruntowanej demokracji i długich tradycjach działalności dobroczynnej bezsprzecznie coraz więcej fundacji działa w sposób KOMPLEKSOWY I MULTIDYSCYPLINARNY.

Niewątpliwie Fundacja ZOBACZ MNIE wzoruje się na tych prężnie działających OPP, które nie zamykają się w jednym wąskim obszarze, w jednej dziedzinie. Podczas gdy niektóre fundacje właśnie tak robią. Jesteśmy „złotą rączką” – reagujemy na pierwszy sygnał, pierwszą prośbę o pomoc dla potrzebującego dziecka. W trudnym, nadzwyczajnym problemie jesteśmy na pierwszym froncie. Bez wątpienia jesteśmy pogotowiem pomocowym, gasimy wszystkie pożary. Prowadzimy dziecko i jego bliskich przez trudny czas od początku do końca. Dajemy wsparcie, siłę i sposób, a często i pieniądze na rozwiązanie problemu. Ale chcemy też działać długofalowo w opozycji do innych organizacji pożytku publicznego i jeszcze bardziej wspierać najbardziej potrzebujących. Dlatego, jeśli potrzebujesz pomocy dla swojego dziecka koniecznie zapisz je do naszej Fundacji.

Kończąc, dzisiejszy świat pędzi i, aby nadążać za potrzebami, bez wątpienia nie możemy ograniczać i zawężać naszej działalności do jednego obszaru. Podsumowując nie wiemy, jakie wyzwania przyniesie nam przyszłość, dlatego chcemy działać szeroko, żeby w najpełniejszy sposób realizować naszą misję, którą jest szczęśliwe i bezpieczne dziecko.

A wszystko dlatego ponieważ wierzymy, że SZCZĘŚLIWE DZIECI ZMIENIAJĄ ŚWIAT NA LEPSZE.

Przekaż 1,5% podopiecznym Fundacji ZOBACZ MNIE

Twój 1,5% podatku ma potężną moc. Dzięki niemu ratujemy zdrowie i życie ciężko chorych dzieci. Wpisz w swoje zeznanie podatkowe nasz numer KRS: 0000 79 53 64 i przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji ZOBACZ MNIE.

Wypełnij PIT on-line
Rozlicz PIT na podatki.gov.pl
Pobierz program do PIT