Polsko-amerykańska rada onkologiczna

Polsko-amerykańska rada onkologiczna

Po wielu miesiącach prac i przygotowań, udało nam się zrealizować niezwykły i wielki projekt.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu profesora Mohameda Abdelbakiego z St. Louis i lekarzy onkologów z Centrum Zdrowia Dziecka zorganizowaliśmy pierwszą polsko-amerykańską radę onkologiczną do spraw guzów mózgu. Mamy ogromną nadzieję, że te konsultacje będą początkiem całego cyklu, dzięki któremu leczenie polskich dzieci będzie jeszcze skuteczniejsze.

W spotkaniu zorganizowanym w formule online wzięli udział lekarze z Warszawy, Gdańska, Lublina i Krakowa. Onkolodzy omówili przypadki czterech małych polskich pacjentów i wspólnie szukali najlepszych możliwości leczenia.

Nadzieję na stworzenie polsko-amerykańskiej rady ds. guzów mózgu dała nam październikowa wizyta prof. Abdelbakiego w Polsce. Profesor jest dyrektorem programu neuro-onkologicznego w szpitalu dziecięcym w St. Louis i z dużym entuzjazmem zaangażował się w pomoc dla podopiecznych Fundacji ZOBACZ MNIE. To właśnie wtedy rozpoczęliśmy intensywne prace nad usprawnieniem konsultacji międzynarodowych i ułatwieniem kontaktu między polskimi i amerykańskimi klinikami.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromna pomoc kliniki onkologii dziecięcej z Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) kierowanej przez prof. Bożennę Dembowską-Bagińską. CZD jest najważniejszym ośrodkiem w Polsce, który wyznacza standardy związane z leczeniem guzów mózgu u dzieci w innych klinikach w całym kraju.

Mamy ogromną nadzieję, że nowa rada, która będzie się spotykać co miesiąc, stworzy sprzyjające warunki do budowania trwałych relacji między polskimi i amerykańskimi klinikami. Umożliwi też błyskawiczne poszukiwanie rekomendacji leczenia na całym świecie. Wszystko po to, aby mali polscy pacjenci mogli być leczeni jeszcze skuteczniej.

Przekaż 1,5% podopiecznym Fundacji ZOBACZ MNIE

Twój 1,5% podatku ma potężną moc. Dzięki niemu ratujemy zdrowie i życie ciężko chorych dzieci. Wpisz w swoje zeznanie podatkowe nasz numer KRS: 0000 79 53 64 i przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji ZOBACZ MNIE.

Wypełnij PIT on-line
Rozlicz PIT na podatki.gov.pl
Pobierz program do PIT