Pomoc chorym dzieciom – każdy może to zrobić!

Pomoc chorym dzieciom jest dla nas najważniejsza

Działamy kompleksowo i wspieramy od pojawienia się problemu do jego całkowitego rozwiązania.

Pomoc chorym dzieciom to najważniejsze zadanie naszej fundacji. Fundacja ZOBACZ MNIE jest dla chorych dzieci i ich rodziców przyjacielem w chorobie. Widzimy potrzeby dzieci. Wiemy, jak im pomagać. Zależy nam na poprawie jakości życia ciężko chorych dzieci w każdym możliwym aspekcie.

Pomoc chorym dzieciom jest dla nas najważniejsza. Dlatego Fundacja ZOBACZ MNIE jest wsparciem we wszystkich przypadkach, które wydają się beznadziejne. Nasi podopieczni zmagają się z chorobami nowotworowymi (guzami mózgu, siatkówczakami, neuroblastomą), z wadami serca, z ciężkimi chorobami oczu. Opiekujemy się też dziećmi z bardzo poważnymi schorzeniami słuchu i tymi, które cierpią na autyzm.

Ratujemy zdrowie i życie

W związku z tym pomagamy w leczeniu, ratujemy życie i zdrowie. Finansujemy nierefundowane leczenie np. eksperymentalne leki, operacje, terapie dzieci z chorobami rzadkimi, przeszczepy komórek macierzystych. Szukamy sposobów leczenia dzieci w klinikach w Polsce i za granicą, gdy u nas nie mają szans na wyleczenie. Pomagamy w ponoszeniu codziennych kosztów, jakie muszą ponosić rodzice chorych dzieci na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, badania, rehabilitacje. Prowadzimy terapię artystyczną dla naszych podopiecznych, organizujemy festiwale, festyny, konkursy i warsztaty.

Pieniądze na pomoc chorym dzieciom

W związku z tym, że często leczenie jest niezwykle kosztowne, musimy dbać o to, żeby odpowiednio zadbać o zbieranie pieniędzy dla naszych podopiecznych. To dlatego uruchamiamy konta imienne dla dzieci, na których są zbierane są środki na pomoc. To rozwiązanie pozwala nam zbierać darowizny na bieżące leczenie podopiecznych. Pozwoli nam również efektywnie zbierać 1% podatku. Wpłacać pieniądze na rzecz naszych małych podopiecznych można również bezpośrednio na nasze konto dzięki szybkim wpłatom na https://zobaczmnie.org/wplacam/

Jednak zbiórka darowizn na indywidualne subkonta to nie jedyna forma, która pozwala na pomoc chorym dzieciom. Gdy zgłasza się do nas rodzic, który potrzebuje finansowego wsparcia na leczenie dziecka, to organizujemy zbiórkę pieniędzy, żeby zrealizować cel – zawsze dążymy do tego, żeby środki na leczenie pozyskać od darczyńców podczas wielkiej zbiórki pieniędzy wspartej przez media i profesjonalne portale crowfundingowe (siepomaga.pl). Mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu akcji. Przez ostatnie pół roku pracy Fundacji ZOBACZ MNIE zgromadziliśmy 5 mln złotych na nierefundowane leczenie podopiecznych. Swoje doświadczenie, kontakty i możliwości zawsze wykorzystujemy do pomocy naszym małym podopiecznym. Jak zbieramy pieniądze? Prowadzimy zbiórki na portalu Siepomaga.pl i na naszej stronie www, kręcimy filmy zachęcające do pomocy konkretnemu dziecku i angażujemy media do przedstawiania historii naszych podopiecznych. Dzięki takim zbiórkom na bieżąco finansujemy bardzo drogie leczenie dzieci, nie wydając żadnych środków zgromadzonych na koncie ogólnym fundacji.

Jesteśmy jak pogotowie

Pomoc chorym dzieciom jest dla nas najważniejsza. Dlatego działamy kompleksowo i wspieramy od pojawienia się problemu do jego całkowitego rozwiązania. Chcemy być takim „pogotowiem pomocowym” w sytuacjach trudnych, wymagających, a często pozornie beznadziejnych. Może się do nas zgłosić każdy rodzic. My zrobimy wszystko, by pomóc jego dziecku walczyć z chorobą na każdym froncie. Chcemy jednak pomagać nie tylko w sposób incydentalny, ale systemowy. Nasza fundacja zapewnia coś więcej niż tylko finansowe wsparcie dla chorych dzieci. Wartością nadrzędną jest czas poświęcony dzieciom i zaangażowanie wielu osób i instytucji w to, by maluchy miały szansę na normalne życie i zabawę.

Przekaż 1,5% podopiecznym Fundacji ZOBACZ MNIE

Twój 1,5% podatku ma potężną moc. Dzięki niemu ratujemy zdrowie i życie ciężko chorych dzieci. Wpisz w swoje zeznanie podatkowe nasz numer KRS: 0000 79 53 64 i przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji ZOBACZ MNIE.

Wypełnij PIT on-line
Rozlicz PIT na podatki.gov.pl
Pobierz program do PIT