Współpracujemy z największymi autorytetami medycznymi na świecie
Walczymy o życie naszych podopiecznych, współpracując z lekarzami różnych specjalizacji: onkologii, neurochirurgii, chirurgii, transplantologii, patomorfologii, kardiologii, okulistyki i genetyki

Dzięki naszym staraniom udało się zaangażować polskich onkologów do udziału w Międzynarodowej Radzie Onkologicznej ds. Guzów Mózgu. Powstała ona z inicjatywy prof. Mohameda Abdelbakiego i zespołu neuroonkologów z St.Louis Children’s Hospital w USA. W ramach rady, każdego miesiąca spotyka się ponad 120 specjalistów z 10 krajów na całym świecie. Wspólnie omawiają przypadki dzieci, którymi się zajmują i wypracowują najlepsze rozwiązania dotyczące dalszej terapii.

Wierzymy, że współpraca ta będzie się rozwijać i polscy lekarze będą mieli szansę skonsultować decyzje dotyczące leczenia swoich pacjentów z kolegami po fachu z całego świata.

Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie i pomoc optymalną dla dziecka i jego rodziny. Gdy tylko jest na to szansa, zabiegamy o rekomendacje dotyczące leczenia, które mogłoby zostać wdrożone w Polsce. W zagranicznych klinikach uniwersyteckich nawiązujemy bezpośrednią współpracę z wybitnymi autorytetami w swojej dziedzinie. Nasze bezpośrednie kontakty i wypracowane relacje procentują w każdym przypadku, w którym szukamy pilnej konsultacji medycznej. Dzięki nim możemy liczyć na błyskawiczną rekomendację dotyczącą dalszego leczenia naszych podopiecznych.

Naszych podopiecznych konsultują między innymi:

Profesor Mohamed Abdelbaki

Dyrektor Programu i Oddziału Neuroonkologii w St. Louis Childrens Hospital działającym w ramach Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Profesor jest hematologiem i onkologiem dziecięcym, jak również specjalizuje się w neuroonkologii dziecięcej – leczeniu guzów mózgu i rdzenia kręgowego. Prowadzi obecnie badania kliniczne wczesnej fazy dla Programu Neuro-Onkologicznego w SLCH. Jest głównym badaczem w kilku badaniach dotyczących różnych nowotworów mózgu u dzieci.

Dr Abdelbaki jest dyrektorem Programu Neuroonkologii Dziecięcej przy Szpitalu Dziecięcym w St. Louis [St. Louis Children’s Hospital (SLCH)] oraz profesorem nadzwyczajnym w zakresie pediatrii w Washington University School of Medicine w St. Louis. Jest również członkiem Komisji ds. Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) [Central Nervous System (CNS) Committee] Dziecięcej Grupy Onkologicznej [Children’s Oncology Group (COG)], a także członkiem Komisji Badawczej badania klinicznego nad nierozrodczakowymi guzami germinalnymi ośrodkowego układu nerwowego (ACNS2021). Ponadto, dr Ablelbaki piastuje stanowisko kierownika zespołu naukowego konsorcjum Pacific Pediatric Neuro-Oncology (PNOC), jednego z największych konsorcjów w Ameryce północnej, prowadzącego badania kliniczne wczesnej fazy w zakresie guzów mózgu. Tam również pełni funkcje członka komitetu naukowego, a także przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Nowotworów Germinalnych.

Jak wielu innych dziecięcych neuroonkologów w dużych instytucjach akademickich, do jego obowiązków, ale również zainteresowań, należą opieka nad pacjentami, badania oraz nauczanie.

Za doskonałą opiekę nad pacjentami, w 2016 r. odznaczony został jednym z najbardziej cenionych wyróżnień w Nationwide Children’s Hospital – Partners in Care, Partners in Hope Family Centered Care Award (Partnerzy w Opiece, Partnerzy w Nadziei, Wyróżnienie za Opiekę Skoncentrowaną na Rodzinie). W zakresie edukacji, w 2015 r. Saint Louis University School of Medicine uhonorował go nagrodą Zasłużonego w Nauczaniu [Distinguished Teaching Award].

W obszarze prac badawczych, dr Abdelbaki obecnie prowadzi badania kliniczne wczesnej fazy w ramach programu neuroonkologicznego w SLCH. Ponadto jest kierownikiem zespołu naukowego kilku badań klinicznych nad różnymi guzami mózgu wieku dziecięcego. Dwa z jego badań klinicznych zostały zatwierdzone przez PNOC. W ramach pierwszego z nich badane będą możliwość podawania naturalnych komórek cytostatycznych pacjentom przy nawrocie złośliwych guzów mózgu. Drugie natomiast obejmuje testowanie kombinacji eworolimusu i trametinibu u dzieci ze wznową glejaka o niskim stopniu złośliwości. Na koniec warto wspomnieć, że dr Abdelbaki poprowadzi nadchodzące badanie COG nad rozrodczakami OUN, rzadkimi guzami mózgu atakującymi dzieci i młodych dorosłych.

Profesor Jonathan Finlay

Jest twórcą programu Head Start – terapii opartej na leczeniu guzów mózgu przy wykorzystaniu autologicznych przeszczepów szpiku. Jego flagowy program badań klinicznych jest rozwijany już w czwartym etapie w kilkudziesięciu ośrodkach na całym świecie. Profesor Finlay prowadzi liczne międzynarodowe programy informacyjne i edukacyjne mające na celu poprawę wskaźników wyleczeń dla dzieci w krajach rozwijających się.

Profesor Michael Frühwald

Dyrektor Kliniki Medycyny Dziecięcej i Młodzieżowej Szpitala Uniwersyteckiego w Augsburgu. Profesor jest onkologiem dziecięcym i specjalizuje się w guzach mózgu. Od 2006 jest liderem grupy badawczej Europejskiego Rejestru Rabdoidalnego GPOH. Profesor jest również twórcą europejskiego protokołu leczenia guzów mózgu typu AT/RT.

Profesor Martin Schuhmann

Dyrektor Departamentu Neurochirurgii Dziecięcej w szpitalu uniwersyteckim w Tybindze. W 2006 roku uzyskał Europejski Certyfikat Neurochirurgii (EANS), a jednocześnie Nagrodę Braakmana za najlepiej zdany egzamin europejski. Specjalizuje się w neurochirurgii dziecięcej, chirurgii nerwów obwodowych i splotów, neurofibromatozach, chirurgii podstawy czaszki, neuroendoskopii i neurochirurgicznej medycynie intensywnej terapii.

Profesor Stargios Zacharoulis

Szefem programu neuroonkologii w szpitalu NewYork-Presbyterian i wykładowcą na Uniwersytecie Columbia. Profesor jest onkologiem dziecięcym, specjalizującym się w guzach mózgu. Profesor prowadzi badanie kliniczne „CED of MTX110 Newly Diagnosed Diffuse Midline Gliomas”, które jest skierowane do pacjentów z nieoperacyjnymi guzami pnia mózgu. To bardzo obiecująca metoda leczenia, w której leki są wprowadzane bezpośrednio do guza, a mały pacjent może uniknąć podawania ogólnoustrojowej chemioterapii, która w przypadku tych guzów mózgu jest nieskuteczna.

Profesor Sabine Mueller

Kieruje pracami Centrum Guzów Mózgu w szpitalu uniwersyteckim w Zurychu, a jednocześnie jest współzałożycielką i liderem projektu Pacific Pediatric Neuro-Oncology Consortium, które jest siecią szpitali dziecięcych zajmujących się badaniami klinicznymi medycyny spersonalizowanej. Prof. Mueller prowadzi również trale kliniczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco.

Profesor Gudrun Fleischhack

Starszym lekarz zarządzający w szpitalu Uniwersyteckim w Essen. Kieruje pracami Centrum Terapii Protonowej w Essen (Westdeutsches Protonentherapiezentrum Essen). Terapia protonowa jest w wielu przypadkach bezpieczniejsza dla dzieci niż tradycyjne naświetlania fotonami (radioterapia). Niestety, w Polsce jest niedostępna dla dzieci.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną.

Anna Czujko – dyrektor biura fundacji i współpracy międzynarodowej

anna.czujko@zobaczmnie.org

tel. +48 692 179 475