TAK POMAGAMY

Pomagamy dzieciom, których dotychczas nie dostrzegł nikt inny

Zaangażuj się w nasze działania, które realizujemy dla dzieci niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych. Potrzeb jest bardzo dużo, ale mamy wiele pomysłów na to, jak wesprzeć naszych Podopiecznych.