TAK POMAGAMY

Pomagamy dzieciom, których dotychczas nie dostrzegł nikt inny

Zaangażuj się w nasze działania, które realizujemy dla dzieci niewidomych, niesłyszących i niepełnosprawnych. Potrzeb jest bardzo dużo, ale mamy wiele pomysłów na to, jak wesprzeć naszych Podopiecznych.

OGRÓD SENSORYCZNY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH

Zobacz więcej

ORKIESTRA W ŚWIECIE CISZY

Zobacz więcej

MIKOŁAJKI – ŚWIĄTECZNE PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI

Zobacz więcej

BOISKO MARZEŃ

Zobacz więcej